น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว
(Rice Bran and Germ Oil)


น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว มีสัดส่วนระหว่างกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เหมาะสม
มีประโยชน์ต่อการบริโภคสูงมาก น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่ผ่านการสกัดอย่างพิถีพิถันนั้น
จะสามารถคงคุณค่าความเข็มข้นของสารประกอบสำคัญต่างๆ ที่ช่วยในการดูแลสุขภาพของเรา


Rice bran and germ oil. There is the proper proportion of saturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids.
There are many benefits to the consumer. Rice bran and germ that through the extraction Meticulously ,
be able to maintain consistency of the various compounds that will help our health care.

ส่วนประกอบสำคัญของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว
Important component of rice bran and germ oil.

1. กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)
2. กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)
3. แกมมา ออริซานอล (Gamma-Orizanal)
4. เซราไมด์ (Ceramide)
5. ฟอสฟอไลปิด (Phospholipids)
6. โทคอลกรุ๊ป (Tocols Group) 

กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)
โดยทั่วไปแล้ว แนะนำให้บริโภคกรดไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 10%
ของพลังงานทั้งหมด น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวมีสัดส่วนของกรด
ไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 10% จึงเหมาะสมต่อการบริโภคเพื่อการดูแล
สุขภาพ เป็นอย่างยิ่ง 

กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)
กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีบทบาทต่อการลดระดับไขมันในเลือด โดยลดแอลดีแอล
(LDL –C, Low Density Lopoprotein-Choiesterol)
และช่วยเพิ่ม เอชดีแอล – คอเลสเตอรอล ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ดี
(HDL –C ,High Density Lipoprotein – Cholesterol) จึงช่วยลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

แกมมา ออริซานอล (Gamma-Orizanal)
เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว
มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการด้วยกันคือ
 

-   ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด
    Reduce blood cholesterol.
-   ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
    Improves blood circulation.
-   ช่วยลดอาการผิดปกติต่างๆ ของสตรีวัยทอง
    Reduce various symptoms for elderly women.
-   มีคุณสมบัติเป็นสารต้านการเกิดอนุมูลอิสระและ
    ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเล็ท
    Properties as antioxidants and the radicals
    and protect Ultraviolet radiation.
-   ป้องกันการแก่ก่อนวัย
    Prevent premature aging.
-   ช่วยให้ผิวหนังมีความชุ่มชื่น
    Help moisturize skin.
-   ช่วยลดการอักเสบต่างๆ ได้
    Reduce various inflammatory.

เซราไมด์ (Ceramide)
เป็นองค์ประกอบของไขมันในชั้นผิวหนัง (Sphingolipid) ซึ่งมีความสำคัญ
ในการปกป้องผนังเซลล์จากการถูกทำลาย มีความสามารถในการกักน้ำได้ดี
ช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำจากผิว ทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่น
และชุ่มชื้นอยู่ตลอด 

ฟอสฟอไลปิด (Phospholipids)
เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มต่างๆ ของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเยื้อหุ้มเซลล์สมองและประสาททำให้การสื่อกระแสประสาททำงาน
ได้ดีขึ้น ช่วยปกป้องเซลล์ประสาทจากสารพิษและอนุมูลอิสระต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังช่วยเสริมในด้านความจำ และช่วยลดอาการเครียดได้อีกด้วย

โทคอลกรุ๊ป (Tocols Group)

ประกอบด้วย วิตามิน อี (Vitamin E หรือ Tocopherol)
โทโคพีนอล (Tocophenol) โทโคไตรอีนอล (Tocotrienol) มีหน้าที่ในการเพิ่มความเข็งแรงให้แก่เซลล์
ช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระ และป้องกันการแก่ก่อนวัย

" แกมมา ออไรซานอล (Gamma Oryzanol) "

เป็นสารธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรากศัพท์มาจาก
คำว่า โอรีชา ชัลทิวา (Oryza Sativa) ซึ่งแปลว่า ข้าว และพบสารออไรซานอลมากที่สุดในข้าว โดยเฉพาะในส่วนผิว
ที่มีสีน้ำตาลอ่อนของข้าวที่ยังไม่มีการสีออก ที่เราเรียกว่า รำข้าว

    ดังนั้น ออไรซานอล จึงพบได้ในน้ำมันรำข้าวเท่านั้น ไม่พบในน้ำมันพืชชนิดอื่น ออไรซานอลมีคุณสมบัติเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ และสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดี
กว่าวิตามินอี ถึง 6 เท่าในภาวะที่อยู่ในน้ำ คุณสมบัติเด่นหลายประการ
ที่น่าสนใจของสาร แกมมา ออไรซานอล มีดังนี้

1. เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนท์ (Antioxidant) คือสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายอันทำให้เกิดการแก่ก่อนวัย
(Anti-aging) ช่วยป้องกันการเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ผิดปกติ
หรือที่เรียกว่า เซลล์มะเร็ง (Cancer)
2. มีความสามารถในการป้องการเซลล์ผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงแดด
3. ยับยั้งการทำงานของ เอ็นไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นตัวเร่งสร้างเม็ดสี จึงทำให้ผิวดูกระจ่างสดใสขึ้น
4. ลดระดับของไขมันในเลือด ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอุดตัน
5. เพิ่มการหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน (Endophine Hormone) ช่วยผ่อนคลายความเครียดและหลับสบาย
6. กระตุ้นการหลังฮอร์โมนสำหรับการเจริญเติบโต (Growth Hormone)
7. ลดการสูญเสียแคลเซียม ทำให้ลดอัตราการเกิดโรคกระดูกพรุน
8. ลดอัตราการเกิดภาวะวัยทอง (Menopause)

9. บำรุงระบบประสาท สมองและสายตา

การรับประทานน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวเป็นประจำ
จะช่วยป้องกันและช่วยบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ เช่น
โรคผิวหนัง,ภูมิแพ้,เบาหวาน,ความดัน,หัวใจ,โรคคนอ้วน
ความจำเสื่อม,โรคสายตา,โรควัยชราและวัยทอง,เก๊า

     แต่สิ่งสำคัญคือน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่ท่านรับประทานนั้น
ต้องมีคุณภาพและได้มาตราฐานสูงจริง ๆ จึงจะได้ผลช่วยบำบัด
และรักษาโรคตามที่กล่าวมาแล้วได้ และควรรับประทานเป็นประจำ


วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพื่อให้ได้์คุณภาพสูง จึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำมาผลิต โดยการคัดเลือกรำข้าวที่นำมาสกัดน้ำมันจะต้องสดและใหม่
การขัดสีไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง เพื่อคงวิตามินและสารอาหารสำคัญไว้
เพราะสารสำคัญในรำข้าว ที่เรียกว่า แกมมมาออไรซานอล จะมีคุณสมบัติสลายและเสื่อมสภาพไปภายใน 24 ชั่วโมง

    ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่ได้มาตราฐานการผลิตสูงนั้น
จะทำการเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ (Electro Mechanical Sample Taker)
และตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่อง NIRS (Near-Infraerd System)
ซึ่งใช้เวลาตรวจสอบแค่ 2 นาทีเท่านั้น มาตราฐานปกติจะใช้เวลาเป็น ชม.

น้ำมันรำข้าวที่ดีต้องไ่ม่มีสารทำละลายเฮ็กเซน (Hexane)
ตกค้างเหลืออยู่เลยจึงจะปลอดภัยต่อผู้บริโภค

มาตราฐานสากลต่าง ๆ ที่ใช้วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เช่น GMP , HACCP , OMIC , Halal , Kosher และ อย.