คอมพิวเตอร์
(Computer)


ลำดับที่
(คลิ๊กที่รูปดูภาพขยาย)

ชื่อหนังสือ/เอกสาร และรายละเอียด
ราคาขาย (บาท)
1.

ราคาปก 287 บาท จำนวน 608 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
สำหรับใช้งานบนระบบ DOS ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมใช้งานจริง
การทำเมนู pop-up pull-down,pop-up วินโดว์,เมนูฝังตัว,กราฟฟิค,เกมส์,
โปรแกรมระบบแลนและการส่งผ่านพอร์ตอนุกรม,ตัวแปลภาษา,สร้างกราฟ

*ขายแล้ว*
2.

ราคาปก 340 บาท จำนวน 478 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
สำหรับใช้ในระบบ DOS,การเขียนโปรแกรมฝังตัว,สร้างไวรัสและวัคซีน,
จอภาพและเมาส์,การเชื่อมต่อภาษาซีและแอสแซมบลี,หน่วยความจำและเวลา
เหมาะสำหรับแฮกเกอร์หรือโปรแกรมเมอร์ขั้นกลางถึงขั้นสูง

*ขายแล้ว*
3.

ราคาปก 215 บาท จำนวน 268 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
อธิบายหน่วยความจำและการทำงานอย่างละเอียด,สร้างแบตช์ไฟล์จัดการ,
สำหรับผู้ต้องการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นของหน่วยจำคอมพิวเตอร์

70
4.

ราคาปก 330 บาท จำนวน 285 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
การเขียนแบตช์ำไฟล์อย่างละเอียดควบคุมเครื่อง,ควบคุมหน่วยความจำ,
จัดการไฟล์และไดเรกทอรี,จัดการจอภาพ,แบตช์ำไฟล์ภาษาแอสแซมบลี,
เกมส์แบตช์ำไฟล์,เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์

*ขายแล้ว*
5.

ราคาปก 220 บาท จำนวน 310 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
กราฟฟิกส์ด้วยภาษา C บน DOS,การแปลงภาพเรขาคณิต 2 มิติแบบต่าง ๆ ,
เซกเมนต์,การทำภาพเคลื่อนไหว,อินเตอร์แอกชั่น,
สำหรับศึกษาการสร้างภาพและจัดการหน่วยความจำในงานกราฟฟิกส์

*ขายแล้ว*
6.

ราคาปก 480 บาท จำนวน 455 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
อธิบายการทำงานและโครงสร้างฮาร์ดดิสก์อย่างละเีอียด,ระบบ DOS OS/2
คอนโทรลเลอร์แบบต่าง ๆ,การป้องกันดูแลรักษา,การกู้ข้อมูล,การแก้ปัญหา,
โปรแกรมแอสแซมบลีควบคุมจัดการแก้ไข,ระบบเลขฐาน

*ขายแล้ว*
7.

ราคาปก 150 บาท จำนวน 264 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ประวัติความเป็นมาของไมโครคอมพิวเตอร์,ระบบตัวอักษร เลขฐาน,
ประวัติของ DOS,ระบบกราฟฟิกส์,อุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ,
เป็นคัมภีร์ประวัติและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ

*ขายแล้ว*
8.

ราคาปก 180 บาท จำนวน 239 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
หนังสือแฮกเกอร์ยุคเริ่มแรกที่โ่ด่งดังมาก,เรียนรู้ Unix Hacking,
โทรจัน,ระเบิดเวลา,แฮกเว็บเพจ,แฮกวินโดว์,การเขียนแอสแซมบลี,
โปรแกรมฝังตัวดูดจับข้อมูล,ศัพท์พื้นฐาน

60
9.

ราคาปก 280 บาท จำนวน 230 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
โดย อ.ยงยศ แย้มพวง,Turbo C++ บน DOS,การสร้างกราฟรูปต่าง ๆ,
การสร้างภาพเคลื่อนไหวและเกมส์,การเื่ชื่อมต่อเครื่องพิมพ์,
เอาไว้สำหรับศึกษาีอัลกอริทึมการเขียนโปรแกรมได้

*ขายแล้ว*
10.

ราคาปก 135 บาท จำนวน 214 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ศึกษาอัลกอริทึมด้วยภาษา C พร้อมตัวอย่างใช้งานได้จริง,
เนื้อหาแน่น อ่านเข้าใจง่าย

*ขายแล้ว*
11.

ราคาปก 130 บาท จำนวน 335 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
เป็นตำราด้านฮาร์ดแวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง,
สำหรับผู้ต้องการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานความเป็นมาอย่างละเีอียด,
เริ่มตั้งแต่รุ่น 16 บิต XT AT 386

*ขายแล้ว*
12.

ราคาปก 100 บาท จำนวน 190 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
เน้นอธิบายการทำงานแต่ละคำสั่งอย่างละีเอียด พร้อมตัวอย่างใช้งาน,
สำหรับโปรแกรมเมอร์ เป็นคู่มืออ้างอิงแก้ปัญหาโปรแกรม

*ขายแล้ว*
13.

ราคาปก 165 บาท จำนวน 513 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ภาษา C++,เนื้อหาแน่นมาก พร้อมต้วอย่างใช้งานจริง,บนระบบ DOS,
การเีขียนโปรแกรมจัดการไฟล์,การใช้คำสั่งกราฟฟิกส์,โจทย์แบบฝึกหัด
โฟร์ชาร์ตประกอบเยอะมาก เหมาะสำหรับใช้เรียนและสอนวิธีเขียนโปรแกรมมาก

*ขายแล้ว*
14.

ราคาปก 150 บาท จำนวน 269 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตำราอินเทอร์เฟสคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง,บัสไซเคิล,DMA,
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ , อินเตอร์รัฟ,เหมาะเป็นคู่มือ

*ขายแล้ว*
15.

ราคาปก 98 บาท จำนวน 477 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
หนังสือยอดนิยมสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดย Pascal

50
16.

ราคาปก 60 บาท จำนวน 188 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
ตามหลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รหัสวิชา 05-540-206 ภาษาซี,
อ่านเข้าใจง่ายไม่ยาก สรุปรวบรัด พร้อมตัวอย่างประกอบใช้งาน

*ขายแล้ว*
17.

ราคาปก 120 บาท จำนวน 391 หน้า

เนื้อหาบางส่วน และจุดเด่น...
สำหรับผู้ต้องการดูตัวอย่างอัลกอริทึมการเขียนโปรแกรมอย่างยาก,
โครงสร้างอาเรย์,การเขียนเกมส์หมากรุก,เกมส์หอคอยฮานอย,
สร้างรูปกราฟฟิกส์แปลก ๆ จากคณิตศาสตร์,การสร้างรูปทรง 3 มิติ

*ขายแล้ว*


วิธีสั่งซื้อ
  1. แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายการหนังสือที่ต้องการทางอีเมล์
  2. รอติดต่อกลับทางอีเมล์เพื่อแจ้งราคาสินค้ารวม และการโอนเงิน

กรณีต้องการด่วนติดต่อแจ้งได้โดยตรง
: 086-815-3578     : coinbkk@gmail.com